Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án “Đánh giá khí hậu quốc gia” do PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương làm chủ nhiệm dự án

Chiều 30/11 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án “Đánh giá khí hậu quốc gia” do TS Nguyễn Xuân Hiển – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì.


TS. Nguyễn Xuân Hiển – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì. 

Hội đổng nghiệm thu có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực Khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu trong và ngoài Viện.

 
Đọc Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu. (Nguồn: Tạp chí khoa học BĐKH) 

Tại buổi nghiệm thu, TS. Đặng Quang Thịnh, Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu đã trình bày các nội dung chính của dự án như: Mục tiêu, nội dung, sản phẩm, kết quả mà đề tài đã đạt được.

 

TS. Đặng Quang Thịnh trình bày tại buổi nghiệm thu (Nguồn: Tạp chí khoa học BĐKH)

Trong đó, dự án gồm có 3 mục tiêu cụ thể là: 1. Đánh giá được hiện trạng khí hậu, dao động khí hậu và biến đổi của khí hậu Việt Nam; 2) Đánh giá được tác động của khí hậu và BĐKH đến tài nguyên, môi trường, hệ sinh thái và các hoạt động kinh tế – xã hội; 3)Đánh giá được kết quả của hoạt động ứng phó với BĐKH; 4) Xây dựng được dự thảo báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia..

Nội dung và các hoạt động chủ yếu của dự án: 1) Kế thừa, thu thập, phân tích dữ liệu và tài liệu liên quan đến nội dung thực hiện của dự án; 2)Đánh giá hiện trạng khí hậu Việt Nam; 3)Đánh giá dao động khí hậu và biến đổi của khí hậu Việt Nam so với trung bình khí hậu; 4) Đánh giá tác động của BĐKH tới thiên tai, tài nguyên, môi trường và hệ sinh thái; 5) Đánh giá tác động của BĐKH tới các hoạt động KT-XH, các vấn đề liên ngành, liên vùng và liên lĩnh vực; 6)Đánh giá các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH; 7)Đánh giá mức độ phù hợp của kịch bản BĐKH, việc sử dụng kịch bản BĐKH trong hoạt động ứng phó với BĐKH; 8)Xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia.

 Toàn cảnh buổi nghiệm thu


TS. Đặng Quang Thịnh cũng đã nêu ra một số kết quả khoa học chính mà dự án đã đạt được như sau:

Đánh giá được hiện trạng khí hậu của Việt Nam:

 • Nền nhiệt thấp nhất ở vùng Tây Bắc và cao nhất ở vùng Nam Bộ.
 • Lượng mưa năm trung bình thấp nhất ở vùng ĐBBB và cao nhất ở vùng NTB nhưng NTB lại phân bố khắc nghiệt nhất theo không gian (Ninh Thuận, Bình Thuận khô hạn nhất).
 • Nhiệt độ có xu thế tăng trên khắp cả nước (Ttb, Tmax, Tmin).
 • Lượng mưa năm TB cả nước và phần lớn các vùng khí hậu có xu thế tăng, riêng Tây Bắc và ĐBBB có xu thế giảm nhẹ.
 • Mực nước biển tb tại các trạm đều có xu thế tăng trừ Cô Tô, Hòn Ngư và Quy Nhơn.
 • Nước biển ngày càng xâm nhập sâu vào trong sông.
 • Số xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên TB TBD và anh hưởng đến VN có xu thế giảm nhẹ; số XTNĐ trên Biển Đông và bão mạnh > cấp 12 trên Biển Đông có xu thế tăng.

· Số ngày mưa lớn có xu thế tăng ở các vùng ĐB, BTB, NTB, TN và tb cả nước, xu thế giảm ở các vùng TB, ĐBBB, NB

 • Số trận lũ có biên độ trên 1,0 m có xu thế giảm ở các vùng TB, ĐB, ĐBBB, NTB và có xu thế tăng ở BTB, TN, NB.
 • Lũ quét chủ yếu xảy ra ở các vùng TB, ĐB và BTB.
 • Số ngày nắng nóng có xu thế tăng trên khắp cả nước trừ vùng Tây Nguyên giảm nhẹ.
 • Số ngày rét đậm, rét hại có xu thế giảm trên cả nước.
 • Mưa đá chủ yếu xảy ra ở các tỉnh phía bắc.
 • Sương muối xảy ra nhiều ở vùng TB, và một số tỉnh ở Tây Nguyên.
 • Mức độ dao động và mức độ biến đổi trong thời kỳ 2009-2018 của hầu hết các yếu tố khí hậu, cực trị khí hậu và các hiện tượng khí hậu cực đoan đều lớn hơn trong thời kỳ 1999-2008.

· Nhiệt độ trung bình VN tăng nhanh hơn so với trung bình toàn cầu

Đánh giá được tác động của BĐKH tới các tài nguyên, môi trường hệ sinh thái hay kinh tế xã hội:

· D/c trên các LVS theo các KB BĐKH hầu hết đều tăng so với thời kỳ cơ sở.

· BĐKH đều có tác động bất lợi đến các loại tài nguyên: Đất, rừng, biển và hải đảo, khoáng sản, năng lượng, ĐDSH.

· BĐKH tác động mạnh đến biến động hải văn, thủy động lực biển; biến động thủy văn nước mặt, nước ngầm; biến động khí tượng khí hậu; biến động đất đai; HST.

· BĐKH tác động mạnh đến các hoạt động KT-XH

· Làm gia tăng nhu cầu tưới của cây trồng

· Nhiệt độ và lượng mưa tăng cũng tạo đk cho cây trồng phát triển mạnh hơn à Năng suất của phần lớn cây trồng đều tăng.

· BĐKH tác động tiêu cực đến các hoạt động KT-XH khác như: Chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, GTVT, năng lượng, đô thị, du lịch, sức khỏe cộng đồng.

Đánh giá các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH, mức độ phù hợp của kịch bản BĐKH hay mức độ sử dụng của kịch bản BĐKH

Trả lời