Hội đồng xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ mở mới 2024

Chiều ngày 23/2, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng cấp cơ sở tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024.

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà chủ trì buổi họp

Tại buổi họp, PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Chủ tịch Hội đồng) đã nêu các yêu cầu, định hướng cho các đề xuất trong giai đoạn mới.

Trong đợt xét duyệt đợt 1 năm 2024, các thành viên hội đồng của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã xét duyệt 19 đề xuất. Trong đó có 16 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ và 03 nhiệm vụ cấp cơ sở.

Toàn cảnh buổi họp

Các cán bộ trong Viện có đề xuất đã lần lượt trình bày đề tài, mục đích, nội dung dự kiến thực hiện. Sau mỗi đề xuất, các thành viên trong lắng nghe giải trình và đưa ra ý kiến đánh giá nhận xét cho nội dung đề xuất cho từng nhiệm vụ.