Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017

Hôm nay, ngày 28/12/2016, tại Hội trường Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017.

 

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu chỉ đạo

Đến tham dự và chỉ đạo có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, đại diện lãnh đạo các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch, Tài chính, Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Thi đua khen thưởng và các đơn vị thuộc Bộ: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Cục Công nghệ thông tin, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường…

 

Viện trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Huỳnh Thị Lan Hương cho biết, trong năm 2016 Viện KTTVBĐKH đã hoàn thành những nhiệm vụ theo đăng ký và những nhiệm vụ đột xuất do Bộ giao và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.Viện KTTVBĐKH cũng đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ để hoàn thành tốt những nhiệm vụ, cụ thể:

1. Công tác khoa học và công nghệ

Năm 2016, Viện triển khai thực hiện 01 đề tài cấp quốc gia; 18 đề tài cấp Bộ; 04 đề tài cấp cơ sở và 01 đề tài cấp tỉnh và nhiều dự án; công bố nhiều kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong nước, quốc tế

2. Công tác nghiệp vụ

Thực hiện tốt việc dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn và thông tin thời tiết hàng ngày; dự báo thủy văn hệ thống sông Hồng – Thái Bình; cảnh báo lũ quét; ra các bản tin Thông báo và Dự báo khí hậu hàng tháng; ra Thông báo Khí tượng nông nghiệp.

Tổ chức tốt các hoạt động các trạm thực nghiệm và giám sát mạng lưới lắng đọng axit.

3. Công tác đào tạo

Đào tạo tiến sĩ: Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ về đào tạo tiến sĩ, cụ thể như sau: Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho 03 NCS và cấp Viện cho 03 NCS theo đúng quy định; Ban hành Quyết định về các học phần bổ sung, học phần ở trình độ tiến sĩ và chuyên đề tiến sĩ cho 09 NCS trúng tuyển năm 2015; Tổ chức tuyển sinh năm 2016 theo đúng quy định. Kết quả có 08 thí sinh trúng tuyển; Tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ cho các NCS theo lịch học đã được phê duyệt; Hoàn thành các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của Bộ GD và ĐT.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức: Viện đã cử khoảng 30 lượt viên chức đi học các khóa huấn luyện và đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài và nhiều lượt viên chức tham dự các khóa huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước. Hiện nay, Viện có 10 viên chức đang học thạc sỹ và 11 viên chức đang làm NCS ở trong nước; 11 viên chức đang học thạc sỹ và tiến sĩ ở nước ngoài.

4. Công tác hợp tác quốc tế

Viện KTTVBĐKH đã tiếp tục triển khai các dự án được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác về hợp tác quốc tế như:

Tham gia phối hợp với Cục Địa chất Phần Lan, Trung tâm dự báo và Cảnh báo Tài nguyên nước thực hiện một hợp phần trong nghiên cứu “Phát triển và thực hiện các giải pháp thích ứng với BĐKH ở cấp địa phương Việt Nam”, VIETADAPT II; Tiếp tục thực hiện hoạt động thuộc các dự án nghiên cứu hợp tác quốc tế: Phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức – GIZ thực hiện dự án “Hỗ trợ các hành động giảm nhẹ BĐKH phù hợp với điều kiện từng quốc gia tại Việt Nam (NAMA); Phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) thực hiện “Dự án tăng cường năng lực thực hiện chiến lược quốc gia về BĐKH”.

5. Các công tác tổ chức cán bộ; kế hoạch tài chính; cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các hoạt động khác

Viện KTTVBĐKH đã hoàn
thành tốt các nhiệm vụ, công tác về tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, cải
cách hành chính, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Năm 2016 về cơ bản các lĩnh vực công tác của Viện đảm bảo và hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác khoa học công nghệ, công tác quản lý tài chính, kế toán, giải ngân của đơn vị bảo đảm hoàn thành theo tiến độ.

Năm 2017, Viện KTTVBDDkH mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự chỉ đạo, sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ cũng như sự giúp đỡ của các đơn vị chức năng của Bộ trong tất cả các mặt công tác của Viện.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Chu Phạm ngọc Hiển phát biểu kết luận, đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2016 của Viện KTTVBĐKH như sau:

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2016 của Viện KTTVBĐKH, đặc biệt trong 2 lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo như sau:

– Về công tác Nghiên cứu khoa học: Viện đã thực hiện được một số lượng tối đối lớn các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (nhà nước , Bộ, cơ sở). Kết quả nghiên cứu của các đề tàirất thiết thực, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của các đơn vị trong Bộ, phục vụ các cấp, các ngành, tiêu biểu xây dựng và cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu năm 2016. Bên cạnh đó, Viện còntriển khai thực hiện nhiều dự án, nhiệm vụ chuyên môn do Bộ giao và các đơn vị thuộc Bộ đặt hàng.

– Về công tác đào tạo: Viện đã gửi đi đào tạo trong và ngoài nước một số lượng lớn các cán bộ tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn và đào tạo sau đại học.

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cũng chỉ đạo Viện KTTVBĐKH cần tập trung nghiên cứu những lĩnh vực sau:

– Viện KTTVBĐKH là Viện trực thuộc Bộ nhưng cũng là Viện đầu ngành Quốc gia. Do đó, Viện cần thể hiện được vai trò, vị trí của mình, chủ động đi đầu trong việc nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề về biến đổi khí hậu, tham mưu cho Bộ về các giải pháp bền vững trong điều kiện Biến đổi khí hậu của các vùng, toàn quốc.Trong điều kiện, diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, khí hậu ccần tập trung nghiên cứu sâu thêm các hiện tượng thời tiết mới để có những cảnh báo phù hợp (dông, lốc, lũ quét, sạt lở đất,…);

– Trong thực hiện nhiệm vụ, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong đơn vị như Công đoàn, Đoàn thanh niên…

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 của Viện KTTVBĐKH:

– Phải bám sát Luật Khí tượng thủy văn, xem Luật Khí tượng thủy văn là công cụ quan trọng để thực hiện; phối hợp với Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và các đơn vị trong Bộ để nghiên cứu xây dựng các quy trình, quy phạm, quy định, quy chuẩn triển khai thực hiện.

– Triển khai cơ chế tự chủ của Viện KTTVBĐKH và triển khai đến các đơn vị trực thuộc trong năm 2017;

– Kiện toàn tổ chức bộ máy của Viện sau khi Bộ phê duyệt chức năng nhiệm vụ của Viện KTTVBĐKH, trong đó có vấn đề hoạt động của Tạp chí Khoa học biến đổi khí hậu.

– Nâng cao năng lực của Viện KTTVBĐKH thông qua chất lượng cán bộ, cơ sở hạ tầng, đảm bảo hoạt động một cách hiệu quả nhất.

– Tiếp tục phối hợp tốt với các đơn vị trong và ngoài Bộ.

  

Toàn thể hội nghị

 

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển trao bằng khen và cờ thi đua của Bộ trưởng cho Viện KTTVBĐKH

Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Viện KTTVBĐKH, Viện trưởng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng.

Phòng KHĐTHTQT

Trả lời