Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020 Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Chiều 25/12/2019, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV&BĐKH) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các Vụ: Tổ chức cán bộ, Khoa học công nghệ, Hợp tác quốc tế; Tổng cục Khí tượng thủy văn, Cục Biến đổi khí hậu, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Viện Khoa học tài nguyên nước,…

Báo cáo kết quả công tác năm 2019, Phó Viện trưởng Huỳnh Thị Lan Hương cho biết: Trong năm 2019, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV&BĐKH) đã ổn định tổ chức của Viện theo chức năng nhiệm vụ mới, tiếp tục phát triển về các mặt. Mọi lĩnh vực công tác tại Viện về cơ bản đều đảm bảo kế hoạch được giao.

Trong công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ về KTTV&BĐKH, Viện đã triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng của 04 dự án, 05 đề tài cấp nhà nước thuộc Chương trình khoa học công nghệ về BĐKH; 13 đề tài cấp Bộ; 02 đề tài cấp cơ sở. Viện đã chủ động trong việc xây dựng đề xuất các nhiệm vụ, đề tài, dự án, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, kết quả nghiên cứu đạt chất lượng, cùng với đó là các hoạt động nghiên cứu được đẩy nhanh tiến độ.

Bên cạnh đó, Viện đã xây dựng các quy chế hoạt động nội bộ giúp công tác quản lý chủ động, có kế hoạch và có phương hướng giải quyết kịp thời những nhiệm vụ gặp khó khăn. Từ đó, chất lượng các đề tài, dự án ngày càng được nâng cao, bảo đảm hiệu quả.

Đối với công tác đào tạo, Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ về đào tạo tiến sĩ; tổ chức họp Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở cho 01 ứng viên Giáo sư và 02 ứng viên Phó Giáo sư.

Trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ năm 2019, Viện đã có 25 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín của Việt Nam và thế giới. Đặc biệt, Viện cũng đã mở rộng các lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn; đẩy mạnh hợp tác quốc tế với nhiều chương trình/dự án hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới về các lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường, biến đổi khí hậu,…

Về kế hoạch công tác năm 2020, bà Huỳnh Thị Lan Hương cho biết: Trong năm 2020, Viện Khoa học KTTV&BĐKH sẽ tập trung vào các công tác như: khoa học và công nghệ; nghiệp vụ; đào tạo; hợp tác quốc tế; kế hoạch – tài chính; tổ chức cán bộ, cải cách hành chính và các công tác khác.

 

Viện trưởng Viện KTTVBĐKH Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Tổng cục Khí tượng thủy văn, các Cục, Vụ, Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ; các đơn vị trực thuộc Viện, đã trao đổi, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai tốt các nhiệm vụ, công tác năm 2020 của Viện.

 

Phó Viện trưởng Huỳnh Thị Lan Hương báo cáo kết quả công tác năm 2019

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện Khoa học KTTV&BĐKH đã đạt được trong năm 2019. Viện đã có nhiều thành tích nổi bật trong công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo về lĩnh vực KTTV&BĐKH; hoạt động dịch vụ đạt nhiều kết quả, đưa sản phẩm công nghệ phục vụ cho xã hội;…

Về định hướng trong năm 2020, Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo Viện cần tập trung nguồn lực, trí tuệ để xây dựng Chiến lược phát triển thực sự có tầm nhìn cả trước mắt và lâu dài; tiếp tục tổ chức thực hiện công tác đào tạo tiến sĩ theo kế hoạch và tuyển nghiên cứu sinh năm 2020; tiếp tục mở rộng các mối quan hệ song phương và đa phương với các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực quản lý tổng hợp, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH…

Về nghiên cứu trong lĩnh vực KTTV, theo Thứ trưởng Lê Công Thành, lĩnh vực KTTV ngày càng đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước. Dự báo KTTV không chỉ đơn thuần là dự báo thời tiết hàng ngày mà dự báo KTTV còn phải dự báo chính xác đến từng điểm cụ thể, dự báo, cảnh báo được những rủi ro thiên tai để cho các doanh nghiệp, người dân có phương án cảnh báo, đề phòng trước những rủi ro đó. Bên cạnh đó, nhiều nước đã phát triển, ứng dụng của mạng lưới quan trắc IOT thông qua phân tích hình ảnh để cung cấp các thông tin cảnh báo thiên tai, sóng thần, sạt lở đất.

Kết hợp những dẫn chứng trên cùng với ví dụ về việc các điện thoại thông minh có các phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo thời tiết, Thứ trưởng đề nghị Viện cần phải liên tục cập nhật, sử dụng công nghệ, mô hình dự báo khí tượng thủy văn hiện đại, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của xã hội và theo kịp xu thế phát triển công nghệ của các nước trên thế giới.

Về nghiên cứu trong lĩnh vực BĐKH, Thứ trưởng yêu cầu Viện tiếp tục cập nhật kịch bản BĐKH; tham mưu, đề xuất cho Chính phủ triển khai Thỏa thuận Paris.

Thay mặt lãnh đạo Viện Khoa học KTTV&BĐKH, phát biểu tại Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Công Thành; ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo các đơn vị và khẳng định, trong năm tới, tập thể cán bộ, công nhân viên chức của Viện sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế; đồng thời sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các định hướng phát triển nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện trong thời gian tới.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Phòng KHĐTHTQT 

Trả lời