Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ do TS. Nguyễn Thị Thanh làm chủ nhiệm

Hội thảo khoa học đề tài “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống mô hình tích hợp khí tượng – thủy văn WRF-Hydro cảnh báo sớm lũ. Áp dụng thí điểm cho các lưu vực sông Vệ, Trà Khúc” do TS. Nguyễn Thị Thanh làm chủ nhiệm đã được Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức chiều ngày 26/12 tại Hà Nội.

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội thảo

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

TS. Nguyễn Thị Thanh trình bày báo cáo

Tại hội thảo, TS. Nguyễn Thị Thanh là chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo Lựa chọn các tham số cho mô hình WRF phục vụ dự báo mưa lớn khu vực sông Vệ, Trà Khúc. Báo cáo đã lý giải cách lựa chọn miền tính, độ phân giải, sơ đồ tham số vật lý, sơ đồ tham số hóa lớp bề mặt, sơ đồ tham số hóa bức xạ sóng dài, sơ đồ tham số hóa bức xạ sóng ngắn cho mô hình WRF-ARW; đánh giá với bộ tham số đã lựa chọn và cho ra kết quả.

Thạc sĩ Trần Duy Thức hướng dẫn cài đặt mô hình WRF-Hydro

Báo cáo “Hướng dẫn cài đặt và chuẩn bị dữ liệu phục vụ vận hành mô hình WRF-Hydro” được Thạc sĩ Trần Duy Thức trình bày đã giới thiệu khái quát về mô hình WRF-Hydro, cách cài đặt mô hình WRF-Hydro coupled, chuẩn bị dữ liệu đầu vào và chạy mô hình WRF-Hydro coupled.

TS. Đoàn Thị Thu Hà trình bày về nội dung nghiên cứu

Cũng tại hội thảo, TS. Đoàn Thị Thu Hà trong báo cáo “Lựa chọn hệ số  phân chia – hòa hợp (disaggregation-aggregation) phù hợp phục vụ nội suy lưới tính cho module diễn toán dòng chảy” đã trình bày tổng quan hệ số phân chia – hòa hợp, cách lựa chọn hệ số phân chia – hòa hợp cho khu vực nghiên cứu.

Toàn cảnh buổi hội thảo

Sau phần trình bày của mỗi báo cáo viên, các chuyên gia tham dự hội thảo đã lần lượt đưa ra những góp ý về nội dung, phương pháp thực hiện để nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện đề tài.