Hội thảo khoa học luận án tiến sĩ lần 1 của NCS. Nguyễn Thanh Trang

Chiều ngày 06/7/2021 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức Hội thảo khoa học luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thanh Trang với đề tài: “Nghiên cứu trường dòng chảy vịnh Bắc Bộ sử dụng dữ liệu quan trắc từ hệ thống Radar biển và đồng hóa trong mô hình số trị”, ngành: Hải dương học; Mã số: 9440228.

Các chuyên gia tham dự Hội thảo

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ GDĐT đã ban hành công văn số 707/BGDĐT-GDĐH, ngày 26 tháng 02 năm 2021, về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch COVID-19.

Thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch nhưng vẫn đảm bảo cho NCS. tốt nghiệp đúng tiến độ, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội thảo khoa học luận án tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Thanh Trang theo hình thức bán trực tuyến. Hội thảo diễn ra tại phòng 131 dành cho NCS. trình bày và các điểm cầu ngoài viện dành cho một số thầy cô.

PGS. TS. Dương Văn Khảm chủ trì Hội thảo

Buổi Hội thảo khoa học diễn ra dưới sự chủ trì của PGS. TS. Dương Văn Khảm, với sự tham gia chỉ đạo của PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học hoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) cùng các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Hải dương học đến từ các cơ quan trong Bộ.

 
 
NCS. Nguyễn Thanh Trang trình bày các nội dung của luận án

Hội thảo đã nghe NCS. Nguyễn Thanh Trang trình bày các nội dung của luận án như tính mới, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu. Trong đó, tính mới của luận án là đã khai thác ứng dụng được số liệu dòng chảy từ Radar biển trên vùng biển vịnh Bắc Bộ trong việc đồng hóa, tái phân tích dữ liệu dòng chảy bằng mô hình số trị; Có được dữ liệu tái phân tích dòng chảy vùng biển vịnh Bắc Bộ và các đánh giá chi tiết về đặc điểm trƣờng dòng chảy vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Mục tiêu hướng tới là ứng dụng được kỹ thuật đồng hóa dòng chảy quan trắc từ Radar biển vào mô hình ROMS; Phân tích được các chế độ dòng chảy vùng biển vịnh Bắc Bộ trên cơ sở dữ liệu quan trắc từ Radar biển và đồng hóa vào mô hình ROMS.
 
Phương pháp nghiên cứu được NCS sử dụng là phương pháp mô hình toán, phương pháp đồng hóa dữ liệu và phương pháp phân tích thống kê.
 
Sau khi nghe NCS. trình bày, các thầy cô đã có những ý kiến góp ý quý báu cho NCS. để tiếp tục hoàn thiện Luận án.

Trả lời