Hội thảo khoa học “Phương pháp đồng hóa số liệu cho mô hình số trị phân giải cao”

Ngày 17/7/2018, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội thảo khoa học về phương pháp đồng hóa số liệu cho mô hình số trị phân giải cao. Tại hội thảo, TS. Kiều Quốc Chánh, chuyên gia quốc tế, Giảng viên khoa Khoa học Trái đất và khí quyển, Đại học Indiana Bloomington, Hoa Kỳ đã có bài trình bày và trao đổi khoa học về “Dự báo tổ hợp – cơ sở lý thuyết và ứng dụng cho bài toán dự báo hiện tượng thời điến cự đoan ở Việt Nam“. Mặc dù, dự báo tổ hợp luôn được coi là dự báo có độ tin cậy tốn hơn so với các dự báo tất định, cơ sở lý thuyết cho phương pháp tổ hợp cũng như cách thức tối ưu hóa dự báo tổ hợp cho các ứng dụng thực tế vẫn còn là một bài toán tương đối mới ở Việt Nam. Trong bài báo cáo, tác giả đã nêu cơ sở lý thuyết cho dự báo tổ hợp và các ứng dụng của phương pháp dự báo này trong các bài toán dự báo thời tiết cực đoan. Phương pháp dự báo tổ hợp này sau đó sẽ được tích hợp cho một hệ thống dự báo đồng hóa tổ hợp lọc Kalman cho mô hình dự báo thời tiết WRF. Một số các ứng dụng cụ thể của phương pháp đồng hóa tổ hợp cho bài toán mưa lớn cũng đã được trình bày tại Hội thảo.

 
 
Phòng KHĐTHTQT 

Trả lời