Hội thảo khoa học quốc gia về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu lần thứ XX

Đến tham dự và phát biểu khai mạc hội thảo có PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cùng đông đảo các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài Viện.

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện KTTVBĐKH phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng đã nhấn mạnh những thành tựu mà Viện KTTVBĐKH đã đạt được trong 40 năm qua:

“Qua 40 năm xây dựng và phát triển, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Viện KTTVBĐKH) đã không ngừng phát triển và đổi mới. Bằng sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động, Viện KTTVBĐKH đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành tích quan trọng trong nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ và đào tạo sau đại học, góp phần vào sự phát triển của ngành tài nguyên và môi trường nói riêng, sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nói chung.

Đến nay, Viện KTTVBĐKH đã thực hiện thành công gần 400 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có trên 50 đề tài thuộc các Chương trình cấp Nhà nước. Các kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khoa học, thực tiễn, đã và đang được ứng dụng tại các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường, góp phần nâng cao chất lượng dự báo, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Bên cạnh đó, được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ đầu mối tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của IPCC, Viện KTTVBĐKH đã và đang phối hợp với nhiều tổ chức quốc tế xây dựng, triển khai nhiều dự án. Các hoạt động HTQT về KHCN đã đem lại hiệu quả thiết thực trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thiết bị mới và đào tạo đội ngũ cán bộ. Qua đó, đóng góp cho công tác quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường về BĐKH”.

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng còn nhấn mạnh rằng “Là Viện chuyên ngành lớn của cả nước, Viện KTTVBĐKH cũng thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ cao cho toàn ngành. Kể từ năm 1982 đến nay, Viện đã đào tạo được 47 tiến sĩ cho toàn ngành thuộc các lĩnh vực Khí tượng và Khí hậu học, Thủy văn học, Hải dương học, Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay đang có 50 nghiên cứu sinh đang tham gia nghiên cứu và học tập tại Viện. Các nghiên cứu sinh được đào tạo có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị cử người đi đào tạo. Trong đó, nhiều người đã trở thành các nhà khoa học có uy tín trong ngành”.

Trong bài phát biểu của mình, PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng cũng cho rằng “40 năm là một giai đoạn rất đáng tự hào của Viện KTTVBĐKH. Những thành tích đạt được trong thời gian qua là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, cùng với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới, khắc phục khó khăn của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và của toàn thể cán bộ, viên chức của Viện qua từng giai đoạn”.

Bên cạnh đó Viện trưởng cũng hy vọng rằng với những thành tích đã đạt được trong suốt 40 năm qua, toàn thể cán bộ, viên chức của Viện KTTVBĐKH sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đưa Viện ngày càng phát triển, trở thành một Viện nghiên cứu khoa học tầm cỡ, đóng góp vào những thành tựu và thắng lợi của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện KTTVBĐKH trình bày những thành tựu chính

 

Ảnh tập thể hội thảo

Hội thảo đã chia thành 04 tiểu ban thuộc các lĩnh vực làm việc độc lập: Tiểu ban 1: Khí tượng – Khí hậu – Khí hậu Nông nghiệp do PGS. TS. Dương Văn Khảm chủ trì; Thủy văn và Tài nguyên nước và Khí tượng Thủy văn Biển do PGS. TS. Hoàng Minh Tuyển chủ trì; Môi trường do TS. Lê Ngọc Cầu chủ trì; Biến đổi khí hậu – Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý do TS. Đỗ Tiến Anh chủ trì. Tại phiên bế mạc, sau khi nghe chủ trì của các tiểu ban trình bày kết quả của từng tiểu ban, PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương đã phát biểu bế mạc hội thảo.

Phòng KHĐTHTQT

Trả lời