Hội thảo luận án tiến sĩ của NCS. Bùi Đức Hiếu

Ngày 28/01/2021, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức Hội thảo luận án tiến sĩ cho NCS. Bùi Đức Hiếu với đề tài luận án: “Nghiên cứu an ninh nguồn nước dưới tác động của biến đổi khí hậu – áp dụng cho tỉnh Quảng Ngãi”, ngành: Biến đổi khí hậu, mã số: 9440221.

Buổi Hội thảo luận án tiến sĩ của NCS. Bùi Đức Hiếu diễn ra dưới sự chủ trì của GS. TS. Trần Thục với sự tham gia của một số nhà khoa học trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi Hội thảo đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho các nội dung Luận án của NCS.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi hội thảo:

 
 
 
 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Trả lời