Họp Hội đồng KH&CN cấp Quốc gia đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài KC.08.24/16-20 do PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương làm chủ nhiệm

Đề tài cấp Nhà nước mã số KC.08.24/16-20 do PGS.TS Huỳnh Thị Lan Hương làm chủ nhiệm đã đạt được kết quả vượt trội với số nghiên cứu sinh, bài báo quốc tế và trong nước vượt số lượng đặt hàng.

Sáng 9/3/2020, tại phòng họp 518, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN cấp Quốc gia đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp quốc gia KC.08.24/16-20: Nghiên cứu các giải pháp khoa học và công nghệ quản lý đa thiên tai, xây dựng công cụ hỗ trợ ra quyết định ứng phó với đa thiên tai, áp dụng thí điểm cho khu vực ven biển Trung Trung Bộ” do PGS.TS Huỳnh Thị Lan Hương làm chủ nhiệm đề tài.

Thành phần Hội đồng nghiệm thu gồm 08 thành viên (01 thành viên vắng mặt) do GS.TS. Nguyễn Vũ Việt, Ban chủ nghiệm chương trình KC.08/16-20 làm chủ tịch. Tham dự buổi họp nghiệm thu, Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ có ông Nguyễn Thiện Thành, Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước, GS.TS Trần Thục, Đại diện Ban chủ nhiệm chương trình KC.08/16-20. Về phía Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (đơn vị chủ trì đề tài) có PGS.TS Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng làm đại diện.

 

Các thành viên của hội đánh giá, nghiệm thu nhận xét, góp ý

Tại buổi họp nghiệm thu, PGS.TS Huỳnh Thị Lan Hương, Chủ nhiệm đề tài, thay mặt nhóm thực hiện báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu của đề tài.

Đề tài có 3 mục tiêu gồm: 1) Đánh giá được hiện trạng và xu thế biến đổi của một số loại hình thiên tai điển hình ở khu vực ven biển Trung Trung Bộ; 2) Xây dựng được các phương pháp đánh giá rủi ro đa thiên tai và khung quản lý đa thiên tai; 3) Xây dựng được bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định ứng phó với đa thiên tai, áp dụng thí điểm cho khu vực ven biển Trung Trung Bộ.

Các sản phẩm của đề tài đã đạt được bao gồm: 09 sản phẩm khoa học; 03 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế (02 bài báo đăng trên hệ thống tạp chí ISI và 01 bài báo đăng trên hệ thống tạp chí Scopus), 05 bài báo đăng trên tạp chí Khoa học trong nước; hỗ trợ đào tạo 02 Tiến sĩ, đào tạo thành công được 02 Thạc sỹ và hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ. Các sản phẩm của đề tài đã được chuyển giao cho các cơ quan chuyên ngành, các địa phương thuộc khu vực nghiên cứu và cơ sở đào tạo.

Kết quả phân tích hiện trạng thiên tai cho thấy khu vực Trung Trung Bộ đã và đang chịu tác động mạnh mẽ của cả 5 loại hình thiên tai bao gồm bão và ATNĐ, lũ và ngập lụt, lũ quét, nước dâng do bão và hạn hán. Từ đó, đề tài đã tính toán và phân vùng rủi ro cho 5 loại hình thiên tai điển hình trên đến đơn vị cấp huyện.

Dựa trên khái niệm rủi ro thiên tai do UNISDR và IPCC đề xuất và kết quả điều tra thực địa, tham vấn chuyên gia, đề tài đã xây dựng được phương pháp đánh giá rủi ro đa thiên tai phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Đề tài đã áp dụng phương pháp trên để đánh giá rủi ro đa thiên tai xảy ra đồng thời và nối tiếp trong cơn bão Xangsane 2006. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ đa hiểm họa, đa tổn thương và rủi ro đa thiên tai đều cao hơn mức độ hiểm họa, tính dễ bị tổn thương và rủi ro do thiên tai đơn. Do đó, đối với những khu vực thường bị ảnh hưởng bởi các thiên tai xảy ra đồng thời/nối tiếp, cần được đánh giá rủi ro đa thiên tai.

Đề tài đã xây dựng được bộ công cụ web GIS tính toán và hiển thị kết quả đánh giá rủi ro đa thiên tai trong bão phục vụ hỗ trợ ra quyết định cho các cơ quan quản lý nhằm giảm nhẹ rủi ro đa thiên tai và thử nghiệm đánh giá rủi ro đa thiên tai cho cơn bão Noul năm 2020. Kết quả thử nghiệm cho thấy phân bố mức độ đa hiểm họa và đa rủi ro ở cả khu vực đất liền và vùng ven biển đều tương đối phù hợp với thực tế diễn biến thiên tai trong cơn bão Noul. Từ đó, đề tài đã đề xuất được khung quản lý rủi ro đa thiên tai phù hợp với khu vực Trung Trung Bộ.

Trước đó, chiều ngày 3/3/2021, tại phòng họp 116-118, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã diễn ra buổi họp Tổ chuyên gia thẩm định kết quả đề tài.

 

Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt các sản phẩm đã đạt được của đề tài tại buổi họp tổ chuyên gia thẩm định ngày 3/3/2021.

 

Tổ chuyên gia thẩm định sản phẩm của đề tài nêu ý kiến nhận xét.

Hội đồng nghiệm thu cấp Quốc gia và Tổ chuyên gia đã đánh giá các sản phẩm đã đáp ứng đầy đủ khối lượng, số lượng, chủng loại loại sản phẩm đã đăng ký của đề tài. Các sản phẩm của đề tài có chất lượng tốt, có tính ứng dụng thực tiễn cao trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Các sản phẩm bài báo và sản phẩm đào tạo vượt mức đăng ký. Kết thúc phiên họp, Hội đồng đánh giá Đề tài được nghiệm thu ở mức “Đạt” với 2/8/9 phiếu Xuất sắc và 6/8/9 phiếu Đạt.

Trả lời