Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo tài nguyên nước mặt phục vụ lập kế hoạch sử dụng nước cho lưu vực sông Ba và sông Kôn ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”

Chiều 24/11/2018, Tại phòng họp 116-118, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo tài nguyên nước mặt phục vụ lập kế hoạch sử dụng nước cho lưu vực sông Ba và sông Kôn ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” do TS. Lương Hữu Dũng làm chủ nhiệm.

 

PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng, chủ tịch hội đồng

PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậuđã chủ trì cuộc họp;

Tham dự cuộc họp có đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ; đại diện Phòng KHĐTHTQT; đại diện phòng KHTC; đại diện các đơn vị chuyên môn và các khách mời, các chuyên gia và các cán bộ trong và ngoài Viện.

Đại diện Phòng KHĐTHTQT đọc quyết định thành lập hội đồng, Chủ tịch Hội đồng điều hành cuộc họp.

Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt những nội dung chính, những kết quả chính của đề tài đã đạt được:

 

TS. Lương Hữu Dũng, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo

I. Mục tiêu:

Xây dựng và thử nghiệm công nghệ dự báo tài nguyên nước mặt phục vụ kế hoạch sử dụng nước cho lưu vực sông Ba và sông Kôn ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

II. Nội dung:

1) Thu thập, xử lý các thông tin tài liệu. Thu thập số liệu khí tượng, thủy văn, số liệu vận hành hồ chứa và hiện trạng khai thác sử dụng nước trên 2 lưu vực .

2) Tổng quan và đánh giá đặc điểm địa lý tự nhiên, khí tượng thủy văn, tài nguyên nước và khai thác sử dụng nước trên lưu vực sông Ba và sông Kôn;

3) Tổng quan phương pháp tính toán, dự báo và công nghệ dự báo tài nguyên nước mặt và lựa chọn phương pháp, công nghệ dự báo tài nguyên nước mặt cho lưu vực sông Ba, sông Kôn;

4) Nghiên cứu ứng dụng kết quả mô hình khí hậu dự báo các yếu tố khí tượng, khí hậu cho lưu vực sông Ba, sông Kôn;

5) Ứng dụng các mô hình thủy văn, thủy lực tính toán, dự báo tài nguyên nước mặt cho lưu vực sông Ba, sông Kôn;

6) Xây dựng công nghệ dự báo tài nguyên nước mặt phục vụ lập kế hoạch sử dụng nước cho lưu vực sông Ba và sông Kôn;

7) Áp dụng thử nghiệm công nghệ dự báo tài nguyên nước mặt (năm 2017) và đánh giá hiệu quả của việc dự báo tài nguyên nước mặt với các phương án khai thác và sử dụng nước cho lưu vực sông Ba và sông Kôn.

 

Ảnh toàn thể

Trả lời