Hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2019: “Mặt trời, Trái đất và Thời tiết”

Ngày 23 tháng 3 hàng năm được lựa chọn là “Ngày Khí tượng thế giới”. Chủ đề Ngày Khí tượng thế giới năm 2019 được Tổ chức Khí tượng Thế giới đưa ra là “The Sun, the Earth and the Weather” – “Mặt trời, Trái đất và Thời tiết”. Chủ đề này đã phản ánh mục đích cốt lõi của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) và vai trò thiết yếu của khí tượng thủy văn (KTTV) trong việc giám sát hệ thống trái đất nhằm đưa ra dự báo thời tiết hàng ngày và tư vấn cho các nhà hoạch định chính sách về sự thay đổi và biến đổi khí hậu. Trong quá trình đó, cộng đồng Tổ chức Khí tượng thế giới hỗ trợ các hành động nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản trước sự khắc nghiệt của thời tiết và xây dựng khả năng chống chịu khí hậu lâu dài.
Nhằm hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2019, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và biến đổi khí hậu xin đăng toàn văn Thông điệp của Ông Petteri Taalas – Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới nhân “Ngày Khí tượng thế giới năm 2019.
 
Phòng KHĐTHTQT 

Trả lời