Lịch công tác tuần 13

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

Tuần thứ 13 (từ ngày 27/3 đến 02/4 năm 2023)

Ngày LÃNH ĐẠO VIỆN Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai

27/3

Lãnh đạo Viện

 

08h30 Hội ý tuần

Thành phần: VP Đảng ủy, LD VP,

P. KHTC, P. KH

Phòng 116-118
14:00 Tham dự Hội thảo dự thảo Luận án tiến sĩ của NCS. Đặng Quốc Khánh
(Bộ môn BĐKH chuẩn bị và mời)
Phòng 131
Viện trưởng và

PVT N.Q. Khánh

15h00 Trao đổi với Tổng cục KTTV về xây dựng trụ sở Viện

TP: Ông T.T. Thành và Ông L.C. Bình cùng dự

Phòng 216
Phó Viện trưởng

Phạm Thị Thanh Ngà

14h00 Họp làm việc với Viện nghiên cứu và kiểm định Hàn Quốc (KTR)
Thành phần: Phòng KHĐT&HTQT, TT BĐKH
Phòng 116-118
PhóViện trưởng

Lê Ngọc Cầu

15h30 Làm việc với Phòng KHĐT và TTNC MT về công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị IG25 của EANET.

Thành phần: LĐ Phòng KH, TT MT và CB phụ trách.

    Phòng 202

 

Thứ Ba

28/3

Lãnh đạo Viện 8h00 Tham dự hội thảo nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
Thành phần: TT TVHV
Tổng cục KTTV
PhóViện trưởng

Lê Ngọc Cầu

8h30 Làm việc với TTNC MT- Nhóm tham gia nghiên cứu LCS tại Hòa Bình.

Thành phần: các ông/bà: PGĐ Hằng, Vân Anh, Tùng

Phòng 202
10h00 Làm việc với Ban QL d/án các bon đen.

Thành phần: Ban QL d/án (CN d/án chuẩn bị báo cáo.

    Phòng 202

 

14h00 Làm việc với Tạp chí BĐKH.

Thành phần: Trưởng phòng KHĐT và Tạp chí.

   Phòng 202
Thứ Tư

29/3

       
Thứ Năm

30/3

Viện trưởng 08h00 Dự Hội thảo khoa học và Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ.

TP: Phân viện cùng dự.

Trụ sở Đài KTTV NB, Số 8 Mạc Đĩnh Chi, TP HCM
Thứ Sáu

31/3

Phó Viện trưởng

Lê Ngọc Cầu

8h30 Họp Hội đồng KHCN tư vấn nghiệm thu thiết bị d/án “Tăng cường năng lực cho Viện Chăn nuôi“.

 

Viện Chăn nuôi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội