Lịch công tác Tuần 15

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

Tuần thứ 15 (từ ngày 10/4 đến ngày 16/4/2023)

Ngày LÃNH ĐẠO VIỆN Giờ NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai

10/4

Lãnh đạo Viện 08h30 Hội ý công tác tuần

TP: LĐ các đơn vị Khối Hành chính

P.116-118

 

09h30 Hội nghị rà soát, điều chỉnh quy hoạch Lãnh đạo các đơn vị giai đoạn 2021-2026 và giới thiệu quy hoạch giai đoạn 2026-2031

TP: Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, VPĐU và bộ phận TCCB chuẩn bị

10h30 Họp Đảng ủy Viện

TP: VP ĐU chuẩn bị và mời

14h00 Dự họp Đại hội Công đoàn Khối Hành chính P.116 -118
Thứ Ba

11/4

PVT

Phạm Thị Thanh Ngà

14h00 Chủ trì Hội thảo dự thảo Luận án tiến sĩ của NCS. Trương Bá Kiên P.131
PVT

Lê Ngọc Cầu

08h00 Dự Hội thảo về Công nghệ và Tài chính cho các dự án điện rác TP. HCM
Thứ Tư

12/4

Viện trưởng và PVT P.T.T. Ngà 09h00 Dự khai mạc quyết toán tài chính tại trụ sở Bộ TNMT

TP: P. KHTC chuẩn bị và cùng dự

Trụ sở Bộ TNMT
PVT

Lê Ngọc Cầu

14h00 Họp với Institute for Global Environmental Strategies (IGES)

TP: TP KH cùng dự

Trực tuyến
Thứ Năm

13/4

PVT

Phạm Thị Thanh Ngà

09h00 Làm việc với Trung tâm DB KTTV QG về nhiệm vụ phân vùng rủi ro do Bão và lũ, lũ quét

TP: TT KTKH và TT TVHV chuẩn bị báo cáo

Trung tâm DB KTTV QG
PVT

Nguyễn Quốc Khánh

09h00 Tham gia khai mạc giải giao lưu bóng đá “Tứ hùng – IMHEN cup”

TP: 01 LĐVP cùng dự

02 Hoàng Minh Giám
PVT

Lê Ngọc Cầu

09h00 Họp Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động kiểm kê khí nhà kính; đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực chất thải.

TP: GĐ TT BĐKH cùng dự

Phòng họp A806, Bộ TNMT
PVT

Lê Ngọc Cầu

15h00 Dự Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 của Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. CTM Palace, 131 Nguyễn Phong Sắc
Thứ Sáu

14/4

PVT

Phạm Thị Thanh Ngà

  Chủ trì hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Tư vấn, Kỹ thuật và Công nghệ. Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ KTTVBĐKH TP: Toàn thể cán bộ phòng, Văn phòng chuẩn bị và mời – HOÃN P116-118
08h30 Chủ trì hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức danh Trưởng phòng Nghiên cứu và Ứng dụng Khí tượng nông nghiệp, Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng nông nghiệp

TP: Toàn thể cán bộ phòng, Văn phòng chuẩn bị và mời

P116-118
09h15 Chủ trì hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức danh Trưởng phòng Ứng dụng thông tin khí hậu, Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng – Khí hậu

TP: Toàn thể cán bộ phòng, Văn phòng chuẩn bị và mời

P116-118
PVT

Nguyễn Quốc Khánh

16h30 Trao giải giao lưu bóng đá “Tứ hùng – IMHEN cup”

TP: 01 LĐVP cùng dự

02 Hoàng Minh Giám
Thứ Bảy

15/4

Viện trưởng 08h30 Tham dự Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2023 của Bộ Hội trường

tầng 5 nhà B

Chủ Nhật

16/4

Viện trưởng 08h00 Đi công tác nước ngoài (đến hết ngày 19/4) Hàn Quốc