Lịch công tác Tuần 21

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

Tuần thứ 21 (từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2023)

Ngày LÃNH ĐẠO VIỆN Giờ NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai

22/5

Viện trưởng (*) Đi công tác đến 24/5/2023 Tỉnh Quảng Ninh
PVT. L.N. Cầu 14h00 Làm việc với tổ chức IFAD và tỉnh Thanh Hoá về đề xuất Dự án GEF

TP: TTBĐKH chuẩn bị và cùng dự.

P.116-118
Thứ Ba

23/5

PVT. P.T.T. Ngà 13h30 Tham dự họp nghiệm thu “Xây dựng Hệ thống đánh giá định lượng … các công trình dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”

TP: TT TVHV chuẩn bị, cùng dự

18, Láng Hạ, Đống Đa, HN
PVT

Lê Ngọc Cầu

14h00 Họp nhóm LCS

TP: Nhóm LCS chuẩn bị và cùng dự

P.209
Thứ Tư

24/5

Lãnh đạo Viện 15h30 Trao QĐ điều động, bổ nhiệm ông D.H.Phong, GĐ TTNCMT và bổ nhiệm lại ông V.V.Thăng, GĐ TTNC KTKH.

TP: Như giao ban tháng; LĐ các Phòng và Chi ủy 2 Trung tâm: MT và KTKH

VP chuẩn bị và mời

P.116-118
PVT

Lê Ngọc Cầu

13h30 Dự họp chấm hồ sơ dự tuyển NCS đợt 1 năm 2023 ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

TP: Tiểu ban chuyên môn ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

P.202
Thứ Năm

25/5

Lãnh đạo Viện 08h00 Đại hội Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2023 – 2028

TP: CĐ Viện chuẩn bị, triệu tập và mời

Hội trường tầng 15 Tổng cục KTTV
Lãnh đạo Viện 15h00 Dự Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hội trường tầng 5 Nhà B
PVT

Lê Ngọc Cầu

14h30 Làm việc với WB Online
Thứ Sáu

26/5

Viện trưởng 15h00 Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh

TP: Hội đồng tuyển sinh và phòng khoa học

P.116-118
PVT. P.T.T. Ngà 09h00 Chủ trì hội thảo Dự báo khí hậu mùa tháng 5

TP: TT KTKH chuẩn bị và mời

P.301
Thứ Bảy

27/5

       
Chủ Nhật

28/5

       

Phát hành lúc 14h00 ngày 25 tháng 5 năm 2023