Lịch công tác Tuần 23

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

Tuần thứ 23 (từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023)

Ngày

LÃNH ĐẠO VIỆN

Giờ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

05/6

Lãnh đạo Viện

08h30

– Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Viện

– Báo cáo các công việc chuẩn bị tổ chức 40 năm thành lập Phân viện

TP: Như giao ban tháng; CTCĐ; CT Hội CCB, BT ĐTN

VP chuẩn bị, báo cáo

P.116-118

Thứ Ba

06/6

 

 

 

 

Thứ Tư

07/6

 

 

 

 

Thứ Năm

08/6

Viện trưởng

08h30

Tham dự Hội thảo tổng kết Hợp tác nghiên cứu Viet MAR

TP: Phân viện chuẩn bị và mời; P. KH cùng dự

KS Fortuna, Láng Hạ, HN

PVT

 Lê Ngọc Cầu

08h30

Chủ trì họp Hội thảo dự thảo luận án của NCS. Đoàn Thị Thanh Bình

TP: Bộ môn BĐKH chuẩn bị và mời

P131

Thứ Sáu

09/6

 

 

 

 

Thứ Bảy

10/6

 

 

 

 

Chủ Nhật

11/6

 

 

 

 

Phát hành lúc 21h00 ngày 04 tháng 6 năm 2023