Một số Thành tựu nghiên cứu Khoa học và Công nghệ lĩnh vực Khí tượng Nông nghiệp

MỘT SỐ THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU
LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP 
 
Xây dựng bản đồ hạn hán thiếu nước sinh hoạt ở Nam Trung Bộ Tây Nguyên
 
 
 Xây dựng bản đồ sương muối phục vụ phát triển cao su và cà phê ở một số tỉnh vùng miền núi phía Bắc bằng công nghệ GIS và viễn thám
 
 
 Nghiên cứu khí hậu nông nghiệp phục vụ phát triển vùng phê chèTây Nguyên
 
 
 MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP

1. Nghiên cứu dự báo năng sut và giám sát khí tượng nông nghiệp đối với cây trồng

 

 

2. Nghiên cứu ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo lượng mưa vụ đông xuân phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng Bắc B

 
 
 

3. Đánh giá tài nguyên KHNN đề xuất hình phát triển nông nghiệp ở một số huyện đảo trong vịnh Bắc B

 
 

4. Ứng dụng công nghệ viến thám GIS để phân vùng KHNN chuyển đổi cấu cây trồng hợp tại tỉnh Thừa Thiên Huế

 
 

ng dụng thông tin KTNN phục vụ sinh kế làng nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH tại Bắc Cạn, Thanh Hóa, Tĩnh, Điện Biên

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trả lời