Nghiệm thu các sản phẩm của dự án “Phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão và nước dâng do bão”

Tại buổi nghiệm thu, thành viên trong tổ chuyên gia đã đưa ra nhiều ý kiến đánh giá sản phẩm các hợp đồng thuê khoán chuyên môn thuộc dự án “Phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão và nước dâng do bão” do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) phối hợp thực hiện cùng Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

TS. Nguyễn Quốc Khánh chủ trì buổi họp

Chiều ngày 4/10, Viện KTTVBĐKH đã tổ chức họp tổ chuyên gia đánh giá sản phẩm các hợp đồng thuê khoán chuyên môn của dự án “Phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão và nước dâng do bão”.

Buổi đánh giá diễn ra dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Quốc Khánh (Phó Viện trưởng Viện KTTVBĐKH) với sự tham gia của các thành viên thuộc tổ chuyên gia được thành lập tại Quyết định số 249/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Viện trưởng Viện KTTVBĐKH.

Đại diện nhóm thực hiện nhiệm vụ, Th.S. Trương Bá Kiên đã báo cáo kết quả thực hiện của dự án đến tháng 9/2023. Theo đó, dự án gồm có 9 nội dung chính, Viện KTTVBĐKH tham gia thực hiện các nội dung công việc tại nội dung 2 và 5. Tính đến thời điểm hiện tại, các thành viên trong nhóm thực hiện đã hoàn thành được đúng tiến độ công việc được giao.

Th.S. Trương Bá Kiên trình bày nội dung thực hiện của dự án

Cụ thể, ở nội dung 2, mô phỏng lại các tình huống áp thấp nhiệt đới, bão khi đổ bộ bằng mô hình số để chi tiết cường độ gió, mưa, độ cao nước dâng, sóng lớn đối với các điểm, khu vực không có số liệu đo thực, nhóm đã tiến hành thống kê cơn bão, thu thập dữ liệu quan trắc, mô hình, sau khi nghiên cứu lựa chọn cấu hình tối ưu thì dự báo lại, đánh giá sai số và cuối cùng là phân tích, tổng hợp kết quả mô phỏng chi tiết cường độ gió, mưa cho 63 tỉnh/ thành phố trong cả nước.

Hiện tại, nhóm đã hoàn thành 4 báo cáo về thiết lập độ phân giải ngang, thẳng đứng, các tham số vật lý tối ưu, mô đun xoáy cho mô hình phân giải cao mô phỏng chi tiết trường gió, mưa do bão, ATNĐ (áp thấp nhiệt đới) hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam; 4 báo cáo kết quả mô phỏng lại ATNĐ, bão hoạt động trên Biển Đông và có ảnh hưởng đến lãnh thổ Việt Nam, bão hoạt ở khu vực ven bờ biển Việt Nam để chi tiết cường độ gió, mưa đối với các điểm, vùng không có số liệu so với thực tế, dưới dạng NetCDF và bảng chi tiết cường độ.

TS. Vũ Văn Thăng giải trình những câu hỏi của tổ chuyên gia

Với các nội dung còn lại của nội dung 2 và nội dung 5 (đánh giá tính dễ bị tổn thương của khu dân cư, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội,… khi xảy ra áp thấp nhiệt đới, bão và nước dâng do bão gây ra), nhóm thực hiện dự kiến sẽ hoàn tất sản phẩm vào tháng 12/2023.

Sau phần báo cáo của Th.S. Trương Bá Kiên, các chuyên gia trong tổ thẩm định đã lần lượt đưa ra nhận xét về các sản phẩm của dự án. Trong đó nhấn mạnh nhóm thực hiện cần bổ sung phần thuyết minh cho các hình vẽ được trích dẫn ở báo cáo. Đồng thời, cần sửa lại phần tính cấp thiết của các báo cáo, các số liệu tham khảo cần được trích nguồn một cách rõ ràng, viết kỹ hơn phần báo cáo kết quả mô phỏng…

Toàn cảnh buổi họp

Phát biểu tổng kết buổi đánh giá, TS. Nguyễn Quốc Khánh cho rằng, nhóm thực hiện đã hoàn thành khối lượng công việc được giao theo đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, để các sản phẩm khi bàn giao đạt chất lượng tốt, nhóm thực hiện cần tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa lại một cách hợp lý.