Quy định chi tiết Tuyển sinh và Đào tạo trình độ Tiến sĩ (Áp dụng từ 27/06/2023)

Quy định chi tiết tuyển sinh và Đào tạo trình độ Tiến sĩ được ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 27 tháng 06 năm 2023 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Quy định chi tiết Tuyển sinh và Đào tạo