Tài liệu Hội thảo khoa học lần thứ XXIII của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Để chào mừng 44 năm ngày thành lập Viện (18/3/1977 – 18/3/2021), Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức trao bằng cho các tân Tiến sĩ và hội thảo khoa học thường niên lần thứ 23. Tài liệu Hội thảo đươc cập nhật bên dưới.
1. Chương trình lễ trao bằng tiến sĩ và Hội thảo khoa học lần thứ XXIII của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu  xem tại đây
2. Danh mục tài liệu hội thảo
a) Danh mục bài báo
– Danh mục bài báo tiểu ban Thủy văn và Hải văn, Biến đổi khí hậu và Môi trường: xem tại đây
– Danh mục bài báo tiểu ban Khí tượng khí hậu: xem tại đây
– Danh mục bài báo tiểu ban Khí tượng nông nghiệp: xem tại đây
b) Nội dung các bài báo
 – Các bài báo tiểu ban Thủy văn và Hải văn, Biến đổi khí hậu và Môi trường: xem tại đây
 – Các bài báo tiểu ban Khí tượng khí hậu: xem tại đây 
–  Các bài báo tiểu ban Khí tượng nông nghiệp: xem tại đây
 
Trần Tân 
 

Trả lời