Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu được tính điểm công trình cho mỗi bài báo từ 0 đến 0,75 điểm

Ngày 06/7 vừa qua, GS.TS. Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022. Quyết định này phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022.
Theo Quyết định này, Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu (cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, ISSN 2525-2496) được Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi tính điểm công trình cho mỗi bài báo từ 0 đến 0,75 điểm.
Chi tiết Quyết định TẠI ĐÂY
Chi tiết Danh mục tạp chí được tính điểm của Hội đồng Giáo sư nghành Thủy lợi TẠI ĐÂY

Trả lời