Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu nhận mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm định kỳ – ISSN (International Standard Serial Number)

 Theo Công văn số 06/TTKHCN-ISSN của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ gửi Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu ngày 24/3/2017, Tạp chí “Khoa học Biến đổi khí hậu” của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã được cấp Mã số chuẩn quốc tế số:

ISSN 2525 – 2496

Do vậy từ số 2 năm 2017 Tạp chí bắt đầu sử dụng mã số quốc tế này và việc sử dụng Mã số chuẩn quốc tế ISSN được cấp khẳng định Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu chính thức được quốc tế thừa nhận và được phép công khai giới thiệu trên quy mô toàn cầu. Đồng thời, thông tin về các xuất bản phẩm của Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu sẽ được lưu trữ, cập nhật và có thể kiểm tra trong Cơ sở dữ liệu ISSN quốc tế. Đây là một trong những ghi nhận quan trọng và có ý nghĩa to lớn để Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu vững bước tiến lên theo cùng sự phát triển chung của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Tải file đính kèm TẠI ĐÂY

Trả lời