Tập huấn chuyên đề về MRV cho NAMA – tăng cường năng lực kỹ thuật về giảm nhẹ biến đổi khí hậu

Ngày 05 và 06 tháng 11 năm 2015, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Viện KTTVBĐKH) phối hợp với Cơ quan hợp tác phát triển Đức (GIZ)đã tổ chức khóa tập huấn chuyên đề về Đo đạc, Báo cáo và Thẩm định (MRV) cho các Hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA)

Ngày 05 và 06 tháng 11 năm 2015, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Viện KTTVBĐKH) phối hợp với Cơ quan hợp tác phát triển Đức (GIZ)đã tổ chức khóa tập huấn chuyên đề về Đo đạc, Báo cáo và Thẩm định (MRV) cho các Hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) tại Việt Nam” do Bộ Môi trường Đức tài trợ.

 

PGS. Huỳnh Thị Lan Hương, P. GĐ dự án, phát biểu khai mạc

Khóa tập huấn với mục tiêu là cung cấp kiến thức và kỹ năng về xây dựng hệ thống MRV cho NAMA, là hoạt động tiếp theo trong chuỗi các hoạt động tăng cường năng lực chuyên môn về giảm nhẹ BĐKH của Dự án (tập huấn về các công cụ NAMA, 10/2012; Tập huấn chuyên sâu về NAMA và MRV, 10/2014; Tài chính cho NAMA, 3/2015). Học viên đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, công ty tư vấn, các viện nghiên cứu thuộc Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng. Thành phần tham dự đa dạng cho thấy mối quan tâm và nhu cầu cần thiết được nâng cao kiến thức về chủ đề này.

Hội thảo đã cung cấp các khái niệm và các hoạt động về NAMA và MRV trong khuôn khổ của Công ước Khí hậu toàn cầu. Một số kinh nghiệm về NAMA từ các quốc gia khác nhau trong đó có Việt Nam cũng được giới thiệu. Nội dung chính của khóa tập huấn là các bài trình bày và làm việc nhóm theo các chính sách và hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính: từ mục tiêu, các khái niệm chính, các bước tiến hành và các yêu cầu cần tuân theo. Các nhóm đã thảo luận và xây dựng phương án cho một ví dụ về NAMA theo lĩnh vực tùy chọn: về cà phê, pin mặt trời, giao thông, rác thải. Các nhóm đã được hướng dẫn tính toán mức phát thải cơ sở và ước tính phát thải sau khi có chính sách giảm nhẹ cho từng lĩnh vực. Một số yêu cầu chính về thẩm định và báo cáo cũng được giới thiệu cho các học viên. Ngoài ra các giảng viên là các chuyên gia quốc tế nhiều kinh nghiệm đã cung cấp các đầu mối, đường dẫn đến các trang điện tử, nơi học viên có thể tham khảo các thông tin có giá trị về danh sách các NAMA đang được thực hiện trên thế giới, các phương pháp, công cụ cho NAMA và MRV.

Học viên đánh giá cao về nội dung kiến thức và tính thực tiễn mà khóa tập huấn đã cung cấp, đồng thời đề nghị có những hướng dẫn cụ thể hơn trong việc xây dựng các NAMA ngành nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng thành công các đề xuất NAMA và nhận được tài trợ để triển khai NAMA trong những năm tới.

 

Thảo luận nhóm

 
 

Giảng viên và học viên

Ảnh do dự án IMHEN/GIZ NAMA cung cấp

Đưa tin: Hiền Thuận

Trả lời