Thay đổi hình thức họp đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Trần Văn Tình

THÔNG BÁO

&

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Trần Văn Tình với đề tài:

“Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán và công nghệ viễn thám đánh giá biến động

đường bờ biển Tây Nam Bộ”

Ngành: Hải dương học;

Mã số: 9440228.

Thời gian: 14 giờ 00 – 17 giờ 00, thứ Hai, ngày 31 tháng 05 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến theo đường link: https://hoptructuyen2.monre.gov.vn/ChamLATS.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới tham dự!

Trả lời