Thay đổi hình thức họp đánh giá luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Anh Dũng

THÔNG BÁO

&

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ thay đổi hình thức họp đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Anh Dũng với đề tài: Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân bố ô nhiễm bụi hỗ trợ quy hoạch đô thị Thành phố Hà Nội” bằng hình thức trực tuyến. Cụ thể như sau:

Thời gian: 14 giờ 00’ – 17 giờ 30’, thứ Ba, ngày 25 tháng 5 năm 2021.

Địa điểm: Phòng hp trc tuyến theo đường link:

https://hoptructuyen2.monre.gov.vn/ChamLATS.

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!

Trả lời