THÔNG BÁO gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2022 ngành Khí tượng và khí hậu học

Căn cứ theo chỉ tiêu tuyển sinh và nguyện vọng của ứng viên đăng ký dự tuyển ngành Khí tượng và khí hậu học, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển ngành Khí tượng và khí hậu học đợt 2 năm 2022 như sau:
Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển ngành Khí tượng và khí hậu học đợt 2 năm 2022 từ ngày 30/11/2022 đến hết ngày 16/12/2022. 

Trả lời