Thông báo kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

   Ngày 20/12/2019, tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã diễn ra buổi họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

   Tham dự buổi họp có PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng – Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu – Chủ tịch Hội đồng; GS.TS. Trần Thục – Ủy viên; PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương – Ủy viên; PGS.TS. Lã Văn Chú – Ủy viên; PGS.TS. Dương Văn Khảm – Ủy viên; PGS.TS. Doãn Hà Phong – Ủy viên, TS. Lê Ngọc Cầu – Ủy viên, TS. Nguyễn Xuân Hiển – Ủy viên, TS. Vũ Văn Thăng – Ủy viên. Ngoài ra còn có ThS. Trần Thanh Thủy – Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế.

   Tại buổi họp các thành viên trong Hội đồng đã trao đổi, thảo luận về các Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư gửi về Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và kết quả bỏ phiếu như sau:

  1. Trần Hồng Thái, Chức danh đăng ký xét bổ nhiệm: Giáo sư, Chuyên ngành: Khoa học Môi trường, Ngành: Khoa học Trái đất: 9/9/9 phiếu tán thành.

   2. Mai Văn Khiêm, Chức danh đăng ký xét bổ nhiệm: Phó Giáo sư, Chuyên ngành: Khí hậu học và Khí tượng học, Ngành: Khoa học Trái đất: 9/9/9 phiếu tán thành.

   3. Nguyễn Bá Thủy, Chức danh đăng ký xét bổ nhiệm: Phó Giáo sư, Chuyên ngành: Hải dương học, Ngành: Khoa học Trái đất : 9/9/9 phiếu tán thành.

Trả lời