Thông báo kết quả xét tuyển NCS đợt 1 năm 2023

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu xin thông báo kết quả xét tuyển NCS đợt 1 năm 2023 trong file đính kèm

Kết quả xét tuyển NCS đợt 1 năm 2023