Thông báo kết quả xét tuyển NCS đợt 2 năm 2022

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu xin thông báo kết quả xét tuyển NCS đợt 2 năm 2022 trong file đính kèm

Kết quả xét tuyển NCS đợt 2 năm 2022

Trả lời