Thông báo thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Xuân Trịnh

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Xuân Trịnh với đề tài:

“Nghiên cứu phân vùng sinh thái nuôi trồng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu”

Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Mã số: 62850101.

Thời gian: 8 giờ 30 – 12 giờ 00, Ngày 22 tháng 3 năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp 131, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Số 23, Ngõ 62, Đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học và những người quan tâm tới tham dự.

Phòng KHĐTHTQT

Trả lời