Thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2023

Hội đồng tuyển sinh sau Đại học đợt 2 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thông báo về tuyển nghiên cứu sinh (NCS) đợt 2 năm 2023. 

Chi tiết về thông tin tuyển sinh đơt 2 năm 2023 độc giả vui lòng xem TẠI ĐÂY