THÔNG BÁO VÀ DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP SỐ THÁNG XI/2023

Nội dung chính của bản tin “Thông báo và Dự báo khí tượng nông nghiệp” số tháng 10/2023 gồm 3 phần: (1) Tổng kết tình hình khí hậu trong tháng 10 và tác động đến sản xuất nông nghiệp tại các vùng sinh thái nông nghiệp ở Việt Nam; (2) Dự báo khí hậu và tác động đến sản xuất nông nghiệp từ tháng 11/2023 đến tháng 01 năm 2024; (3) Một số khuyến nghị đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp từ tháng 11/2023 đến tháng 01 năm 2024

Các thông tin phục vụ xây dựng bản tin: (1) Thông tin về sinh trưởng cây trồng, tình hình sản xuất nông nghiệp và sâu dịch bệnh: Cục Bảo vệ Thực vật và Cục Trồng trọt; (2) Số liệu quan trắc: (i) Số liệu CLIM do Tổng cục Khí tượng Thủy văn cung cấp: (ii) Số liệu giám sát và cảnh báo hạn hán từ thông tin viễn thám của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; (3) Số liệu dự báo khí hậu: (i) Bản tin “Thông báo và dự báo khí hậu” của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; (ii) Bản tin dự báo khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. 

Tải bản tin thông báo và dự báo khí tượng nông nghiệp số tháng 11 tại: Bản tinKTNN_thang 11_2023 

Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi về:
Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng nông nghiệp, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số 23/62, Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP, Hà Nội.
Điện thoại: 0914888185.
Email: ktnn407@gmail.com hoặc nguyenson.imh@gmail.com.