Thông báo về việc điều chỉnh thời gian thi tuyển dụng viên chức năm 2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ;

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023.

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trân trọng thông báo về việc điều chỉnh thời gian thi tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

1) Đối với Vòng 1: Thi môn kiến thức chung và ngoại ngữ

– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

– Thời gian thi: 27/03/2024 (sẽ có thông báo nếu có thay đổi).

– Địa điểm thi: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 41A đường Phú Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).

– Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

Trường hợp đã đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào theo quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức thì được miễn thi Phần I.

+ Phần II:  Ngoại ngữ – Tiếng Anh, 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút.

Miễn thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

* Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành ngoại ngữ.

* Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc đương nhiên được công nhận theo quy định của pháp luật.

* Có bằng tốt nghiệp chuyên môn chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định có giá trị tương đương hoặc cao hơn trình độ B.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nói trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển mới được thi tiếp vòng 2.

  1. Đối với Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
  2. a) Hình thức thi tuyển vòng 2:

– Thi vấn đáp 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút để chuẩn bị, không tính vào thời gian thi, không thực hiện việc phúc khảo kết quả thi vòng 2).

– Thang điểm: 100 điểm.

– Thời gian thi: 29/3/2024 (sẽ có thông báo nếu có thay đổi)

– Địa điểm thi: Trụ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số 23, ngõ 62, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).

– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

  1. b) Tiêu chí, phương pháp chấm điểm và tính điểm vấn đáp
  • Tiêu chí: Kết quả vấn đáp + điểm ưu tiên (nếu có)
  • Phương pháp tính điểm các tiêu chí: Thi vấn đáp để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, trong đó:

 – Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ (chuyên ngành): 60 điểm;

 – Hiểu biết về ngạch viên chức, các kiến thức xã hội, ngoại ngữ: 30 điểm;

 – Khả năng giao tiếp, động cơ dự tuyển, ứng xử tình huống, thành tích đã đạt được trong quá trình công tác và học tập: 10 điểm.

  1. c) Kết quả xét trúng tuyển:

– Có kết quả điểm thi vấn đáp đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm thi vấn đáp cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

Lưu ý:

– Thông báo này được đăng trên báo điện tử Báo Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: http://www.tainguyenmoitruong.com.vn); trên Trang điện tử của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (địa chỉ: http://www.imh.ac.vn) và niêm yết tại trụ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

(Các thông tin cụ thể về việc tuyển dụng sẽ được thông báo, cập nhật trên bảng tin và trang thông tin điện tử của  Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu: www.imh.ac.vn)

– Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Văn phòng, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số điện thoại: 0243.7731.410; điện thoại di động: 0989489976 (ông Nguyễn Minh Tuấn)