Thông báo xét chức danh GS, PGS tại HDCDGS cơ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu năm 2020

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học của Quý đơn vị đăng ký ứng viên chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Viện.

Đơn đăng ký xin gửi về Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu, số 23, ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội trước ngày 02 tháng 4 năm 2020.

Chi tiết xin liên hệ: Bà Trần Thanh Thủy, điện thoại (024) 3835 5815; Email: thuybk77@gmail.com.

 

Trả lời