Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Thanh Trang

Sáng ngày 25 tháng 7 năm 2023, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Thanh Trang theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Chủ tịch Hội đồng) chủ trì buổi họp

Buổi họp thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Thanh Trang diễn ra dưới sự chủ trì của PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Chủ tịch Hội đồng) với sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện.

Tại buổi họp, TS. Trần Thanh Thủy (Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế) đã công bố kết quả thẩm tra và đọc biên bản họp thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Nguyễn Thanh Trang.

Theo đó, NCS. Nguyễn Thanh Trang đã thực hiện luận án với đề tài: “Nghiên cứu trường dòng chảy vịnh Bắc Bộ sử dụng dữ liệu quan trắc từ hệ thống Radar biển và đồng hóa trong mô hình số trị”. Ngành: Hải dương học, mã số: 9440228.

Trong quá trình nghiên cứu và học tập tại Viện, NCS. Nguyễn Thanh Trang đã hoàn thành đầy đủ các học phần, tuân thủ mọi quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Theo PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà, luận án của NCS. Nguyễn Thanh Trang có ý nghĩa thực tiễn khá cao, đã nâng cao được hiệu quả trong việc khai thác và sử dụng dữ liệu dòng chảy quan trắc từ Radar biển. Số liệu tái phân tích dòng chảy biển có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu các đặc trưng thủy động lực học vùng biển vịnh Bắc Bộ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường biển.

Toàn cảnh buổi họp

Nhận xét về hồ sơ cấp bằng của NCS. Nguyễn Thanh Trang, PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao quá trình nghiên cứu và học tập cũng như chất lượng Luận án của NCS. Nguyễn Thanh Trang. Luận án đã thu thập, phân tích, đánh giá các tài liệu, số liệu quan trắc dòng chảy bằng hệ thống Radar biển; số liệu quan trắc nhiệt độ nước biển bề mặt, mực nước quan trắc phân tích từ ảnh vệ tinh; số liệu địa hình, đường bờ, khí tượng, hải văn và các tài liệu có liên quan đến đề tài.

Các thành viên khác trong Hội đồng khoa học, công nghệ và đào tạo của Viện đánh giá NCS. Nguyễn Thanh Trang là người có tinh thần, thái độ học tập và nền tảng kiến thức chuyên môn tốt.

Với số phiếu phát ra là 22 phiếu và thu vào 22 phiếu đồng ý, PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà kết luận: NCS. Nguyễn Thanh Trang được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 25 tháng 7 năm 2023.