Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Văn Khiêm

Sáng ngày 25/7, Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã họp thông qua cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Văn Khiêm.

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi họp

Buổi họp diễn ra dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Chủ tích Hội đồng Khoa học Viện Khoa học KTTVBĐKH) với sự tham dự đầy đủ của các thành viên trong Hội đồng.

Tại buổi họp, TS. Đặng Quang Thịnh (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu) đã công bố kết quả thẩm tra, đọc biên bản họp thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Nguyễn Văn Khiêm.

Các thành viên trong Hội đồng khoa học, công nghệ và đào tạo của Viện đều cho rằng NCS. Nguyễn Văn Khiêm là người có tinh thần, thái độ học tập rất tốt. Trong đó, GS. TS. Trần Thục cho biết, với tư cách là chủ tịch hội đồng đánh giá luận án tiên sĩ cấp Viện, là tổ trưởng tổ thẩm tra quá trình đào tạo, ông nhận thấy hồ sơ của NCS. Nguyễn Văn Khiêm đã đầy đủ theo như quy định. Vị Giáo sư đầu ngành Thủy lợi cũng nhận xét, luận án của NCS. Nguyễn Văn Khiêm đã đánh giá được các tồn tại cần được giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành Công an trong điều kiện Biến đổi khí hậu. Đề xuất được một số giải pháp tăng cường năng lực và đóng góp của ngành công an trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đồng thời, luận án đã xác định được quy trình quản lý thiên tai và các nội dung cần thiết để phục vụ đánh giá hiện trạng, đóng góp và xác định thách thức của ngành Công an trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu.


TS. Đặng Quang Thịnh đọc biên bản thẩm tra quá trình đào tạo

PGS. TS. Hoàng Minh Tuyển nhận xét, vấn đề nghiên cứu của NCS khó, luận án đã tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất các nội dung phục vụ công tác đánh giá các hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành công an. Kết quả luận án thu được có một đóng góp lớn trong việc hỗ trợ các cán bộ quản lý của Bộ Công an vào việc áp dụng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạng trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Với tư cách là giáo viên hướng dẫn của NCS. Nguyễn Văn Khiêm, GS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương đánh giá cao tính chịu khó, lòng quyết tâm thực hiện luận án của NCS. Nói về Luận án “Nghiên cứu giải pháp tăng cường năng lực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành công an trong bối cảnh biến đổi khí hậu”, GS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương hoàn thoàn hài lòng bởi tính thực tiễn và tính mới của đề tài. Những kết quả đạt được trong luận án được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn vào công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã).


Toàn cảnh buổi họp

Với số phiếu phát ra là 25 phiếu và thu vào 25 phiếu đồng ý, PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng kết luận: NCS. Nguyễn Văn Khiêm được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 29 tháng 8 năm 2022.

Trả lời