Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Trịnh Hoàng Dương

Sáng ngày 27/12, Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã họp thông qua cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh (NCS) Trịnh Hoàng Dương bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Chủ tịch Hội đồng) các thành viên trong Hội đồng đã nghe TS. Trần Thanh Thủy, Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế đọc kết quả thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Trịnh Hoàng Dương.

Theo đó, quá trình nghiên cứu, học tập, chất lượng luận án, quá trình tổ chức và hoạt động của Hội đồng đánh giá luận án của NCS. Trịnh Hoàng Dương đã tuân thủ Quy định chi tiết đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và các quy định pháp luật hiện hành. NCS đã công bố kết quả nghiên cứu trên 05 bài báo được xuất bản trong các tạp chí đầu ngành về thủy văn, biến đổi khí hậu.

Toàn cảnh buổi họp

Các thành viên trong Hội đồng khoa học, công nghệ và đào tạo của Viện đều cho rằng NCS là người có tinh thần, thái độ học tập rất tốt. NCS. Trịnh Hoàng Dương có năng lực nghiên cứu tốt, luôn nỗ lực trong thực hiện nghiên cứu và học tập. Kết quả nghiên cứu đánh giá diễn biến năng lượng bão trên Biển Đông và khả năng dự báo có giá trị khoa học và thực tiễn cao.

Các thành viên Hội đồng đã đồng ý cho NCS. Trịnh Hoàng Dương được nhận học vị tiến sĩ. Với số phiếu phát ra là 25 phiếu và thu vào 25 phiếu đồng ý, PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng kết luận: NCS. Trịnh Hoàng Dương được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 27 tháng 12 năm 2022.

Trả lời