Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Bùi Phong

Chiều ngày 21/11, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (VKTTVBĐKH) đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo để thông qua hồ sơ cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Bùi Phong.

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi họp

Tại buổi họp, dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Chủ tịch Hội đồng), các thành viên Hội đồng đã nghe TS. Trần Thanh Thủy, Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế công bố kết quả thẩm tra và đọc biên bản họp thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Nguyễn Bùi Phong.

Theo đó, NCS. Nguyễn Bùi Phong đã thực hiện luận án với đề tài: “Nghiên cứu đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu bằng phương pháp mô hình hóa cấu trúc SEM của thành phố Đà Nẵng”, Ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221.

Trong quá trình nghiên cứu và học tập tại Viện, NCS. Nguyễn Bùi Phong đã hoàn thành đầy đủ các học phần, tuân thủ mọi quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Anh có 03 bài báo đăng trên các tạp chí đầu ngành về môi trường, khí tượng, khí hậu như: Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu, Tạp chí Khí tượng thủy văn, VN Journal of science: Earth and Environmental Sciences.

NCS. Nguyễn Bùi Phong trong ngày bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện

Tại Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện diễn ra ngày 24/5/2022, luận án của NCS. Nguyễn Bùi Phong được công nhận đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ với 2/7/7 phiếu tán thành xuất sắc.

Các thành viên trong Hội đồng khoa học, công nghệ và đào tạo của Viện đều cho rằng NCS là người có tinh thần, thái độ học tập rất tốt. NCS. Nguyễn Bùi Phong có năng lực nghiên cứu tốt, luôn nỗ lực trong thực hiện nghiên cứu và học tập. Kết quả nghiên cứu về vai trò các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu bằng phương pháp mô hình hóa cấu trúc SEM của thành phố Đà Nẵng có tính lan tỏa, có giá trị khoa học và thực tiễn cao.

Toàn cảnh buổi họp

Các thành viên Hội đồng đã đồng ý cho NCS. Nguyễn Bùi Phong được nhận học vị tiến sĩ. Với số phiếu phát ra là 25 phiếu và thu vào 25 phiếu đồng ý, PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng kết luận: NCS. Nguyễn Bùi Phong được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 21 tháng 11 năm 2022.

Trả lời