Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Thu Hương

Chiều ngày 20/9, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (VKTTVBĐKH) đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo để thông qua hồ sơ cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Thị Thu Hương.

Toàn cảnh buổi họp

Tại buổi họp, các thành viên Hội đồng đã nghe TS. Trần Thanh Thủy, Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế công bố kết quả thẩm tra và đọc biên bản họp thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Phạm Thị Thu Hương.

Theo thông tin trong biên bản thẩm tra, NCS. Phạm Thị Thu Hương đã thực hiện luận án với đề tài: “Nghiên cứu cơ chế, chính sách nhằm huy động nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam”.

Trong quá trình nghiên cứu và học tập tại Viện, NCS. Phạm Thị Thu Hương đã hoàn thành đầy đủ các học phần, tuân thủ mọi quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. NCS đã công bố kết quả nghiên cứu của mình trên 02 bài báo được xuất bản trong các tạp chí chuyên đề hàng đầu về lĩnh vực môi trường là Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi.

GS. TS. Trần Thục phát biểu tại buổi họp

Luận án của NCS. Phạm Thị Thu Hương đã được các thành viên trong Hội đồng chấm luận án cấp Viện diễn ra ngày 11/5/2022 công nhận đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ với 3/7/7 phiếu tán thành xuất sắc.

Sau khi nghe biên bản họp thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Phạm Thị Thu Hương, các thành viên trong Hội đồng Khoa học Công nghệ của Viện đã lần lượt cho ý kiến. Theo GS. TS. Trần Thục, NCS đã nghiên cứu, xác định được các yếu tố tác động đến quyết định đầu tư của khu vực tư nhân cho ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Đồng thời đánh giá được những thành công và tồn tại trong thúc đẩy quyết định đầu tư của khu vực tư nhân và đề xuất được các giải pháp nhằm tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy quyết định đầu tư của khu vực tư nhân cho ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Cùng với đó, xét về hồ sơ minh chứng quá trình đào tạo, GS. TS. Trần Thục đánh giá hồ sơ đã đầy đủ.

Từng tham gia các buổi hội thảo và bảo vệ của NCS. Phạm Thị Thu Hương, PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh đánh giá NCS có tính cầu thị, luôn nỗ lực, tiếp cận các nguồn tài liệu mới, từng bước có định hướng nghiên cứu rõ ràng và bảo vệ thành công ở các cấp. Đến cấp Viện kết quả nghiên cứu đã được đánh giá 3/7/7 phiếu xuất sắc. NCS cũng đã có chứng nhận của Cục quản lý chất lượng công nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà phát biểu trong buổi họp

Đồng quan điểm với PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh, PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà cho biết, NCS đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện luận án để đảm bảo kết quả nghiên cứu có tính mới. Song hành cùng NCS, hội đồng khoa học của Viện cũng đã hỗ trợ tài liệu, đóng góp ý kiến cho NCS hoàn thiện kết quả nghiên cứu. NCS đã đánh giá được những thành công và tồn tại của các cơ chế chính sách trong thúc đẩy quyết định đầu tư của khu vực tư nhân cho ứng phó với biến đổi khí hậu và đã đề xuất được các giải pháp nhằm tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy quyết định đầu tư của khu vực tư nhân cho ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Với số phiếu phát ra là 25 phiếu và thu vào 25 phiếu đồng ý, PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng kết luận: NCS. Phạm Thị Thu Hương được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 20 tháng 9 năm 2022.

Trả lời