Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trần Đỗ Bảo Trung

Chiều ngày 9/9, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (VKTTVBĐKH) đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo để thông qua hồ sơ cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh (NCS) Trần Đỗ Bảo Trung.

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi họp

Buổi họp diễn ra dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu với sự tham dự đầy đủ của các thành viên trong Hội đồng.

Tại buổi họp, các thành viên Hội đồng đã nghe TS. Trần Thanh Thủy, Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế công bố kết quả thẩm tra và đọc biên bản họp thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Trần Đỗ Bảo Trung.

Theo đó, NCS. Trần Đỗ Bảo Trung đã thực hiện luận án với tên đề tài: “Nghiên cứu định lượng đồng lợi ích của giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông công cộng ở Thành phố Hà Nội”.


TS. Trần Thanh Thủy đọc biên bản họp thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Trần Đỗ Bảo Trung

Trong quá trình nghiên cứu và học tập tại Viện, NCS. Trần Đỗ Bảo Trung đã hoàn thành đầy đủ các học phần, tuân thủ mọi quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. NCS đã công bố kết quả nghiên cứu của mình trên 04 bài báo được xuất bản trong các tạp chí chuyên đề hàng đầu về lĩnh vực môi trường là Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Journal of Geoscience and Environment Protection.

Tại Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện diễn ra ngày 11/5/2022, Luận án của NCS. Trần Đỗ Bảo Trung được các thành viên trong Hội đồng công nhận đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ với 5/7/7 phiếu tán thành xuất sắc.


NCS. Trần Đỗ Bảo Trung trong buổi bảo vệ cấp Viện

Sau khi nghe TS. Trần Thanh Thủy báo cáo, các thành viên trong Hội đồng đã lần lượt cho ý kiến về việc thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Trần Đỗ Bảo Trung. Phát biểu tại buổi họp, GS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương cho biết, bà may mắn là chủ tịch hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở và tham gia làm phản biện 1 trong hội đồng đánh giá luận án cấp Viện của NCS. Trần Đỗ Bảo Trung. Ngoài ra, GS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương còn làm trưởng bộ môn Biến đổi khí hậu, tham gia các cuộc hội thảo, các buổi chấm tiểu luận và chuyên đề của NCS, bà đánh giá cao năng lực của NCS thông qua tính cần cù, chịu khó, là người cầu toàn, biết tiếp thu các ý kiến của các thành viên hội đồng và các nhà khoa học. Đối với chất lượng luận án, GS. Hương đánh giá luận án được xây dựng tỉ mỉ, có cấu trúc khoa học, là một hướng nghiên cứu mới về các giải pháp công nghệ giảm phát thải khí nhà kính trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Thành phố Hà Nội.

Theo TS. Đoàn Thị Thanh Hương, NCS thực hiện nghiên cứu sâu về đồng lợi ích của giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông công cộng ở Thành phố Hà Nội. Đây là kết quả nghiên cứu được áp dụng trực tiếp trong quá trình hoạch định chính sách, quy hoạch, xây dựng chiến lược nhằm giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông công cộng, góp phần thực hiện mục tiêu trong NDC (Báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định) cập nhật của Việt Nam. Đồng thời, đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội bền vững của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.


Toàn cảnh buổi họp Hội đồng

Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện, PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao chất lượng luận án của NCS khi xây dựng được cơ sở khoa học nghiên cứu và lựa chọn các phương pháp định lượng phát thải khí nhà kính và lượng giá đồng lợi ích đối với lĩnh vực giao thông công cộng đô thị. Kết quả nghiên cứu cũng trực tiếp đóng góp cho công tác tác nghiệp tại đơn vị hiện tại.

Với số phiếu phát ra là 25 phiếu và thu vào 25 phiếu đồng ý, PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng kết luận: NCS. Trần Đỗ Bảo Trung được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 9 tháng 9 năm 2022.

Trả lời