Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thanh Trang

1. Tên luận án: Nghiên cứu trường dòng chảy vịnh Bắc Bộ sử dụng dữ liệu quan trắc từ hệ thống Radar biển và đồng hóa trong mô hình số trị

              – Ngành: Hải dương học
              – Mã số: 9440228
              2. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Trang
               Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn Huấn; TS. Trần Hồng Lam
               Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
                  3. Giới thiệu luận án
               Luận án đã ứng dụng kỹ thuật đồng hóa dữ liệu để đồng hóa dữ liệu Radar biển vào mô hình ROMS để mô phỏng và phân tích trường dòng chảy tại khu vực vịnh Bắc Bộ. Trong đó, đã thiết lập và ứng dụng phương pháp R4D-Var trong đồng hóa dữ liệu dòng chảy Radar biển vào mô hình ROMS. Mô hình ROMS sau khi sử dụng kỹ thuật đồng hóa dữ liệu đã làm tăng độ chính xác trong mô phỏng dòng chảy bề mặt biển tại khu vực vịnh Bắc Bộ, từ đó đã có những đánh giá về đặc điểm của trường dòng chảy vịnh Bắc Bộ theo không gian và thời gian nhằm nâng cao hiệu quả trong việc khai thác và sử dụng dữ liệu dòng chảy quan trắc từ Radar biển.
                4. Liệt kê những đóng góp mới của luận án (lượng hóa thật cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn, gạch đầu dòng cho từng đóng góp mới)

– Sử dụng kỹ thuật đồng hóa 4D-Var và mô hình ROMS để nâng cao hiệu quả sử dụng số liệu Radar biển Việt Nam và cải thiện độ tin cậy của kết quả tái phân tích dòng chảy khu vực vịnh Bắc Bộ

– Đã đánh giá đặc điểm chi tiết trường dòng chảy tái phân tích 3 chiều trung bình tháng theo không gian khu vực vịnh Bắc Bộ.

                Các thông tin của luận án có thể tải theo đường link dưới đây:
               1. Luận án

Trả lời