Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện – NCS. Trương Bá Kiên

THÔNG BÁO

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Trương Bá Kiên với đề tài: “Vai trò của đồng hóa cập nhật nhanh số liệu ra-đa trong mô hình WRF đối với dự báo định lượng mưa hạn cực ngắn cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành: Khí tượng và khí hậu học;
Mã số: 9440222.
Thời gian: 08 giờ 30’ – 12 giờ 00’, thứ Sáu, ngày 15 tháng 12 năm 2023.
Địa điểm: Phòng họp 131, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.
Kính mời các đồng chí quan tâm tới tham dự!