Thư gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường của nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang

Nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIII, đồng chí Nguyễn Minh Quang, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có thư gửi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung bức thư này.

 
 

Trả lời