Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Việt Nam-Hàn Quốc – Những thành tựu nghiên cứu khoa học công nghệ

Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Việt Nam – Hàn Quốc là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Trung tâm thành lập vào tháng 3 năm 2012, sau 5 năm hoạt động Trung tâm đã thực hiện được các công việc như sau:

Thực hiện Chương trình đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý môi trường

Tổ chức Khóa học về các công cụ chính sách tăng trưởng xanh cho phát triển cacbon thấp ở Việt Nam là khóa học do Ủy ban Kinh tế Xã hội khu vực Châu Á và Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP)

Thực hiện khóa đào tạo tạo Nâng cao năng lực quan trắc chất lượng không khí bằng phương pháp lấy mẫu khí thụ động;

Tổ chức đào tạo trực tuyến “Các công cụ chính sách Tăng trưởng xanh cho phát triển Các-bon thấp” ở Việt Nam;

Nghiên cứu và thực hiện các hoạt động hợp tác với Trường đại học Yonsei, Hàn Quốc trong dự án nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo bậc cao học về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững cho Đại học tài nguyên môi trường Hà Nội;

Nghiên cứu và thực hiện các hoạt động hợp tác với UN-ESCAP trong hoạt động đào tạo trực tuyến về “Các công cụ chính sách Tăng trưởng xanh cho phát triển Các-bon thấp” ở Việt Nam

Tham gia thực hiện đề tài KC08 của Trung tâm Biến đổi khí hậu

Hợp tác với UNFCCC tổ chức khóa đào tạo về Kiểm kê phát thải khí nhà kính cho các nước không thuộc phụ lục I

Hợp tác với WMO tổ chức khóa đào tạo về Quản lý tổng hợp lũ với trọng tâm là khu vực ven biển Việt Nam

Phối hợp với Chương trình hỗ trợ kỹ thuật quốc tế, bộ nội vụ Hoa Kỳ và Chương trình Vũ trụ Hà Lan tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ viễn thám và ra-đa phục vụ xây dựng bản đồ thảm phủ ở Việt Nam

         Hợp tác, phối hợp với Dự án Rừng và Đồng bằng tổ chức các khóa tập huấn về Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh cho các tỉnh Hải Phòng, Long An, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa.

Trả lời