Viên chức, người lao động Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Bộ Tài Nguyên và Môi Trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028