Bản tin ENSO tháng 11 năm 2023

Bản tin ENSO tháng 11 năm 2023 thông báo hiện tượng El Nino và xu thế khí hậu ở Việt Nam từ tháng 12/2023 đến nửa đầu năm 2024

Nội dung bản tin có thể tải về tại địa chỉ: /files/doc/Bản tin ENSO_112023.pdf