Lãnh đạo viện

Viện trưởng: PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà

 

Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Quốc Khánh

Email: nqkhanh@monre.gov.vn

 

 

Phó Viện trưởng: TS. Lê Ngọc Cầu

Email: lncau@imh.ac.vn;              caukttv@gmail.com

 

Trả lời