Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu

 I. TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Văn Thắng
II. PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
 Huỳnh Thị Lan Hương
III. HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
STT Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị công tác Chức danh trong Hội đồng
1.      Trần Thục Giáo sư, Tiến sĩ Hội Khí tượng Thủy văn Việt Nam Chủ tịch
2.      Dương Hồng Sơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Viện Khoa học tài nguyên nước Ủy viên
3.      Mai Văn Khiêm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Ủy viên
4.      Nguyễn Kỳ Phùng Giáo sư, Tiến sĩ Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên
5.      Dương Văn Khảm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Ủy viên
6.      Doãn Hà Phong Phó Giáo sư, Tiến sĩ Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Ủy viên
7.      Hoàng Minh Tuyển Phó Giáo sư, Tiến sĩ Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Ủy viên
8.      Trương Đức Trí Tiến sĩ Tổng cục Biến và Hải đảo Việt Nam Ủy viên
9.      Đỗ Tiến Anh Tiến sĩ Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Ủy viên
10.          Lê Ngọc Cầu Tiến sĩ Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Ủy viên
11.          Đỗ Đình Chiến Tiến sĩ Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Ủy viên
12.           Bạch Quang Dũng Tiến sĩ Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Ủy viên
13.           Nguyễn Xuân Hiển Tiến sĩ Trung tâm Hải văn, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Ủy viên
14.           Vũ Văn Thăng Tiến sĩ Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Ủy viên
 IV. TRỊ SỰ
  Thư ký và biên tập: Vương Xuân Hòa
  Trị sự và phát hành: Trần Thanh Thủy
 V. TÒA SOẠN
Số 23 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 3834 4469 – 04.37731410; Fax: 04.38355993
VI. GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ IN:
Số: 604/GP-BTTTT – Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 30/12/2016
(có hiệu lực trong 10 năm).
 VII. MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ (ISSN): 2525 – 2496.

Trả lời