Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 31 tháng 7 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 31/07/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 31/07/2023 từ 20mm đến 130mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-140mm; khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Hải Hà

Cao

2

Yên Bái

Trạm Tấu và Văn Chấn

Cao

3

Sơn La

Phù Yên

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Điện Biên

Mường Nhé, Mường Chà, Tuần Giáo, Điện Biên và Điện Biên Đông

Trung Bình

2

Lai Châu

Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ và Than Uyên

Trung Bình

3

Nghệ An

Kỳ Sơn và Tương Dương

Trung Bình

4

Thanh Hóa

Mường Lát, Quan Sơn và Lang Chán

Trung Bình