Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 03 tháng 10 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 03/10/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Trung Bộ, Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 03/10/2023 từ 20 mm đến 50mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-60mm, khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Gia Lai

TX. Ayun Pa, Mang Yang, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh và Phú Thiện

Cao

2

Đắk Lắk

Ea H’leo, Krông Năng, Ea Kar, Krông Bông, Krông Pak và Cư Kuin

Cao

3

Lâm Đồng

TP. Đà Lạt, Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương và Đức Trọng

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My và Núi Thành

Trung Bình

2

Quảng Ngãi

Tây Trà, Sơn Hà và Ba Tơ

Trung Bình

3

Kon Tum

Sa Thầy và Ia H’Drai

Trung Bình

4

Đắk Nông

TX. Gia Nghĩa, Đắk Glong, Đắk Mil, Krông Nô và Đắk Song

Trung Bình